“Binh pháp Tôn tử”, chương XIII, có dạy rằng “Hãy dùng điệp viên trong mọi ngành nghề”. Trung Quốc đang vận dụng triệt để binh pháp này ở Mỹ. Vụ án “điệp viên nằm vùng hoàn hảo” Chi Mak và kỹ sư Dongfan “Greg” Chung ăn cắp bí mật thương mại quân sự và hàng không vũ trụ cho Trung Quốc nổi lên gần đây là những ví dụ điển hình