Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cả nước còn 32,7% số xã, phường, thị trấn không có bác sĩ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều xã, phường, thị trấn không có bác sĩ công tác, trong đó, có phần do chế độ chính sách đãi ngộ, chế độ phụ cấp chưa phù hợp đối với cán bộ y tế cơ sở.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=118706