TP.HCM: Giới trẻ hưởng ứng mạnh nhất. Hội An sẽ tắt đèn đều đặn vào ngày 14 âm lịch hàng tháng.