Cả nước mới chỉ có 18 trung tâm y tế dự phòng đạt chuẩn quốc gia

Gốc
Theo Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2008 – 2015, đến nay cả nước có 18 trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn.

Cụ thể là các trung tâm ở: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ và Bến Tre.

Riêng năm 2013, Bộ Y tế đã công nhận và trao bằng đạt chuẩn cho 5 trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Được biết, để đạt được chuẩn quốc gia về y tế dự phòng, các trung tâm phải đáp ứng các tiêu chí của 10 chuẩn, mỗi chuẩn phải đạt 80% số điểm trở lên. Trong số 10 chuẩn thì khó đạt nhất là chuẩn về nhân lực và cơ sở hạ tầng

Tin nóng

Tin mới