Cả nước sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Gốc
90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi đã diễn ra trên cả nước.

Tin nóng

Tin mới