Hanoinet - Có một loại sân khấu thị trường ca nhạc dễ đến trăm năm nay mà không một hình loại live show quảng trường nào cạnh tranh nổi, đó là thị trường Cà phê ca nhạc. Thực sự đây là một quy mô tổ chức live show nhỏ nhẹ nhưng lại tạo hiệu quả cao và sâu rộng trong tâm hồn người nghe.