"Thị trường trong nước còn rất lớn và việc mở rộng thị trường cà phê trong nước là một hướng đầu tư rất tốt đối với các DN Việt Nam". Đó là nhận định của ông Đoàn Triệu Nhạn, cố vấn Hiệp hội Cà phê Việt Nam tại Hội thảo "Thị trường, chất lượng và cơ cấu ngành hàng cà phê 2008" vừa được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 26-27/3. Chi tiết...