Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), phần lớn các thành viên của VICOFA sẽ xuất khẩu theo hình thức ký kết “hợp đồng tương lai” (Futures contract).