Cá rồng trở lại

Khi phong trào chơi cá la hán bắt đầu chùng xuống từ cuối năm 2007 vì nguồn giống bị lai tạp quá nhiều, giới chơi cá cảnh bắt đầu quay lại với cá rồng, vốn đã bị lãng quên một thời gian khá lâu.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/2/15/226086.tno