Một con cá sấu lớn định liều lĩnh lên tranh cướp con mồi là xác voi bên một đầm nước của đàn sư tử.

Tuy nhiên, thấy có kẻ không mời mà đến định “gây sự”, ba con sư tử đã cùng lao vào tấn công nhiều phía khiến cá sâu phải căng mình chống trả. Yếu thế hơn lại bị sư tử cắn xé nhiều lần nên cá sấu đành phải rút lui.