Cá tra-mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của thủy sản VN

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cá tra đang là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của thủy sản Việt Nam, đứng sau mặt hàng tôm.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221539/Default.aspx