(VietNamNet) - Giá cá tra đang dao động mạnh cùng với biến động của tiền tệ và thị trường. Doanh nghiệp thu mua cá xuất khẩu "đè" giá cá, người nuôi thì cầm chừng và đợi giá lên...