[Kênh14] – Những người làm việc không tốt chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, không phải người miền Trung nào cũng như vậy.