Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các bên cam kết hành động thực chất và hiệu quả

Báo Hà Nội Mới
Gốc

* Thủ tướng 5 nước ACMECS dự và phát biểu. l Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng các nước ACMECS * Lãnh đạo ACMECS đối thoại với đại diện của hơn 300 doanh nghiệp khu vực l Thông qua Tuyên bố chung

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/186677