Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các bước giúp công việc hiệu quả hơn

Gốc

Hanoinet - Một bản kế hoạch dù là đơn giản thì chúng vẫn làm tăng khả năng hoàn thành công việc của bạn. Hãy viết chúng ra giấy, bởi vì khi viết ra chi tiết những việc cần làm nó sẽ thúc đẩy bản thân bạn làm việc và đạt kết quả hơn.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=98209