Ngày 11-4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TƯ Huỳnh Đảm làm trưởng đoàn đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại buổi làm việc Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên, đến nay công tác bầu cử đã được thực hiện đúng theo kế hoạch, tiến độ, quy trình đề ra và bảo đảm chất lượng, đúng luật. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã giới thiệu sơ bộ 13 người ứng cử ĐBQH khóa XIII (có 1 người tự ứng cử) để bầu 7 đại biểu (trong đó Trung ương giới thiệu 3 đại biểu); 101 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, bầu 53 đại biểu; 594 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, bầu 332 đại biểu và 7.527 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (trong đó có 123 người tự ứng cử), bầu 4.228 đại biểu. Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các xã, phường, thị trấn đã viết xong danh sách cử tri, thẻ cử tri và sẽ niêm yết theo đúng thời gian qui định của luật. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Huỳnh Đảm đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Hưng Yên, công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đã bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng. Trong công tác tuyên truyền bầu cử, Hưng Yên cũng có nhiều cách làm sáng tạo, sinh động. Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị, trong các tầng lớp nhân dân, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Chủ tịch lưu ý trước mắt tỉnh cần tập trung lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; có các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng đề nghị bên cạnh nhiệm vụ chỉ đạo công tác bầu cử, Hưng Yên cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2011. Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã giải đáp và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để báo cáo với Hội đồng bầu cử TƯ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết. Đoàn cũng đã làm việc tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động nắm bắt tình hình thực tế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở cơ sở. n Cũng trong ngày 11-4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần Phù Tiêu - Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi hội nghị tập huấn công tác bầu cử cấp tỉnh kết thúc, từ ngày 18 đến 22-2-2011, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị đã tổ chức các hội nghị tập huấn công tác MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai bầu cử và các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời gian, đúng luật. Để triển khai thực hiện nghiêm túc các bước của quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch giám sát và phân công thường trực, cán bộ các ban chuyên môn phụ trách theo dõi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kiểm tra giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác xác minh và trả lời các vụ việc do cử tri nêu... Kết quả thực hiện kiểm tra giám sát cho thấy các huyện, thành, thị và cơ sở đã bám sát các nội dung hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong việc triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Số lượng người tham gia ứng cử ở mỗi cấp đều đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài Đảng, trẻ tuổi...Thông qua giám sát đã kịp thời nắm bắt dư luận của quần chúng nhân dân trong triển khai cuộc bầu cử, nắm bắt kịp thời tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử để kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét xử lý, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của tỉnh Phú Thọ. Quá trình tập huấn, tuyên truyền, các bước của quy trình hiệp thương đã đạt được kết quả tốt. Tại các khu dân cư, 100% các ứng cử viên đã được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3 đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, thể hiện tính dân chủ. Bà Thanh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cần chủ động chuẩn bị các phương án để tiếp nhận các ý kiến của quần chúng và có phương hướng xử lý kịp thời đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Vũ Long – V. Mạnh