Các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên: Đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH địa phương

Gốc
5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên hằng năm vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách vượt dự toán, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương nằm trong “top” đầu các tỉnh về kim ngạch xuất khẩu. Trong thành tích đó, có sự đóng góp tích cực của các cấp CĐ cũng như CNVCLĐ toàn tỉnh. Các cấp CĐ Thái Nguyên đã tập trung mạnh vào việc tham gia chăm lo đời sống CNLĐ và củng cố, phát triển vững chắc hệ thống CĐ.

Các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên: Đóng góp tích cực vào sự phát triển KTXH địa phương - Ảnh 1

CNLĐ tỉnh Thái Nguyên có những đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển KTXH của địa phương.

Tất cả vì người lao động

Ông Dương Xuân Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, trước tình hình đội ngũ CNLĐ phát triển với tốc độ nhanh, để làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, các cấp CĐ đã thường xuyên khảo sát và nắm tình hình thực tế tại các đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với CNVCLĐ.

Qua đó, đã có những đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn các DN khắc phục những vi phạm hoặc chưa làm tốt. Việc đại diện NLĐ tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT cũng luôn được LĐLĐ hết sức chú trọng. Hiện các DN có CĐCS đã ký TƯLĐTT được 77,4%, tỉ lệ được đánh giá là khá cao.

Chất lượng các TƯLĐTT ngày càng được nâng cao. Cụ thể, năm 2013 có 100% các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và 64% các DN ngoài NN và DN FDI ký kết TƯLĐTT, trong đó, 53,7% xếp loại A, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Đến nay, đã có 100% DNNN và 77% số DN ngoài NN và DN FDI ký kết được TƯLĐTT, trong đó 62% xếp loại A (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Để hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ phát động phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, phát động cuộc vận động ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ “Vì CNVCLĐ nghèo và xã hội từ thiện”, “Quỹ vì CNVCLĐ nghèo”; ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN phát động.

“Thông qua những việc làm cụ thể, sát thực với đời sống NLĐ, tổ chức CĐ không những là chỗ dựa đáng tin cậy của NLĐ mà còn tạo ra một mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần giúp cho các DN trên địa bàn phát triển một cách bền vững…” - ông Dương Xuân Hùng bổ sung.

Chú trọng phát triển đoàn viên, nâng chất hoạt động CĐ

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên luôn coi việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ trọng tâm. Ông Dương Xuân Hùng cho biết, để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát triển 20.000 đoàn viên (theo NQ Đại hội XV, CĐ tỉnh đề ra), các cấp CĐ đã kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các đơn vị, tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các DN chưa có tổ chức CĐ, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị này. Chính vì thế, trong nửa nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, đã kết nạp mới 29.393 đoàn viên, thành lập được 100 CĐCS (đạt 146,9%).

Không chỉ phát triển bề rộng, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được LĐLĐ tỉnh coi là nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm, LĐLĐ xây dựng bảng chấm điểm thi đua, hướng dẫn và chỉ đạo việc chấm điểm cũng như phân loại thi đua theo từng loại hình CĐCS. Qua đó, có những hình thức khen thưởng kịp thời, góp phần động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CĐ vững mạnh. Kết quả phân loại nửa nhiệm kỳ, tỉ lệ CĐCS vững mạnh đạt 90,2%.

Tin nóng

Tin mới