Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các cấp công đoàn tham gia giám sát việc tăng lương tối thiểu 2022

'Chỉ đạo công đoàn sơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu 2022…'.

Lương tối thiểu năm 2022 tăng thêm 6% từ ngày 1/7/2022.

Lương tối thiểu năm 2022 tăng thêm 6% từ ngày 1/7/2022.

Đây là chỉ đạo trong ngày 5/7 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tới các cấp công đoàn trong việc tham gia vào quá trình triển khai tăng lương tối thiểu vùng 2022.

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn triển khai 6 nhiệm vụ.

Cụ thể, công đoàn sơ sở cần chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu.

Lương tối thiểu tăng từ ngày 1/7/2022

Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi tắt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại điểm 2 Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, BHXH của các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tập thể người lao động, không để xẩy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng thời, các cấp công đoàn cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, tình hình tiền lương năm 2022 của các doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương. Tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cũng như pháp luật lao động, công đoàn, BHXH.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, góp phần đảm bảo việc làm bền vững, an sinh của người lao động và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động.

Hoàng Mạnh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cac-cap-cong-doan-tham-gia-giam-sat-viec-tang-luong-toi-thieu-2022-171591.html