Tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ IX (2013 -2018), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre Lê Văn Quyền cho biết, Đại hội IX CĐ tỉnh xác định mục tiêu cụ thể là chăm lo việc làm, thu nhập, nhà ở, thực hiện mạnh mẽ các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho CNVCLĐ.

Cac cap cong doan tinh Ben Tre: Nhieu hoat dong huong ve nguoi lao dong - Anh 1

LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm chăm lo nhà ở cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo đời sống người lao động

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp CĐ thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 83.588 CNVCLĐ, thu nhập bình quân 4,1 triệu đồng/người/tháng. Nhằm giúp CNVCLĐ nâng cao đời sống, LĐLĐ tỉnh đã thành lập quỹ trợ vốn, quỹ tương trợ, quỹ hỗ trợ nữ CNLĐ nghèo, mở chi nhánh Quỹ CEP tại Bến Tre để hỗ trợ NLĐ nghèo. Đặc biệt, các cấp CĐ quan tâm thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội nhằm giúp đỡ CNVCLĐ mắc bệnh nan y và gia đình CNVCLĐ, gia đình ngư dân nghèo khó khăn về nhà ở... với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng từ các nguồn kinh phí CĐ, vận động CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp (DN) đóng góp. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã vận động xây dựng 262 “Mái ấm CĐ” hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát... Thực hiện các cuộc vận động xã hội, tương thân tương ái, tự nguyện đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”; đóng góp Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, CNVCLĐ toàn tỉnh đã ủng hộ trên 15,5 tỉ đồng.

Đối thoại khi người lao động có nhu cầu bức xúc

Các cấp CĐ trong tỉnh còn tham gia đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Bến Tre có 1.985 DN; trong đó số DN có tổ chức CĐ đại diện NLĐ ký TƯLĐTT với người sử dụng LĐ đạt trên 91%. Phần lớn TƯLĐTT đều có những quy định có lợi cho NLĐ. Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ, nhiều DN không tổ chức 3 tháng/lần theo quy định, sẵn sàng phối hợp với tổ chức CĐ tiến hành đối thoại khi CNLĐ có nhu cầu bức xúc. Các cấp CĐ cũng đã tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ ngừng việc tập thể và đình công, góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, tiến bộ tại DN.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre Lê Văn Quyền cho biết thêm, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, ký TƯLĐTT có những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; đồng thời quan tâm giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca của CNLĐ với mức thấp nhất là 15.000 đồng/người/ca. BHXH, BHYT, BHTN không để nợ kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ...