Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Long: 6 tháng, thực hiện đạt cơ bản 6 chỉ tiêu đề ra

Gốc
Ngày 6.7, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị BCH lần thứ 14 sơ kết hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng, các cấp CĐ đã thực hiện đạt cơ bản 6 chỉ tiêu đề ra; trong đó nổi bật là các công tác: Tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của CĐ các cấp (tổ chức được 3.073 cuộc với 308.143 CNVCLĐ tham dự, đạt 100%); thành lập mới 19 CĐCS (đạt 180%), phát triển mới 7.867 đoàn viên (đạt 262%); vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng” trên 3 tỉ đồng (đạt 153%); thu kinh phí CĐ đạt 52,16%...

Các cấp CĐ còn triển khai nhiều hoạt động khác: Tham gia với chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; chăm lo đời sống vật chất - tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ với trên 20.000 lượt CNLĐ được hỗ trợ gần 159 tỉ đồng; tạo điều kiện cho 7.266 lượt CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, 36.585 lượt CNLĐ được bồi dưỡng tay nghề; giải ngân xây dựng 46 “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thăm hỏi 21 trường hợp CNVCLĐ bệnh hiểm nghèo; thực hiện 10 công trình - sản phẩm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động 1.183 suất học bổng (trị giá trên 733 triệu đồng) hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi (vượt kế hoạch 131,44%)…

Tin nóng

Tin mới