Các chỉ số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần!

Gốc
Ngày 9.10, ông Huỳnh Viết Thắng - Chánh Thanh tra Sở TNMT tỉnh - cho biết: Qua xét nghiệm, tất cả các mẫu nước thải của Cty Vedan tại Bình Phước đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 7 đến trên 12 lần.

Tin nóng

Tin mới