Ngày 7/11, các chính đảng Thái Lan bắt đầu đăng ký ứng cử viên của mình, chính thức bắt đầu cuộc chạy đua vào Hạ viện gồm 480 ghế.