Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các chính sách kiềm chế lạm phát đã có kết quả

Gốc

Hanoinet - “Lạm phát cao và nhập siêu đang là hai yếu tố đang quan ngại nhất của nền kinh tế Việt Nam”. Đó là nhận định của Ngân hàng Phát triển châu A (ADB) trong báo cáo mới nhất về tình hính kinh tế châu Á, công bố ngáy 22/7/2008.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=78915