TT (Đà Nẵng) - Thông tin từ cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 32 của Chính phủ tại UBND TP Đà Nẵng sáng 17-1 cho biết các chủ xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế đang trông chờ chính sách hỗ trợ từ phía TP nhưng vẫn chưa có kết quả.