Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh An Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh của địa phương

Sáng 10-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh của địa phương trong thời gian tới.

MỸ LINH - DUY ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/cac-co-quan-bao-chi-truyen-thong-tinh-an-giang-tang-cuong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu--2636.html