Trong khi hàng loạt công ty công nghệ thông tin (IT) đang cắt giảm nhân viên nhằm bớt chi phí thì một số công ty IT tại Ấn Độ lại giữ lao động với nhiều hình thức khác nhau.