Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các cty quản lý quỹ quản lý hơn 51.000 tỷ đồng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo Ủy ban Chứng khoán, mục tiêu phát triển ngành quản lý tài sản trong thời gian tới là nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty quản lý quỹ theo hướng nâng tiêu chí thành lập nhằm đảm bảo các công ty được cấp phép có đủ năng lực cần thiết về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=81141