Ngày 7/11, các đảng đối lập Pakixtan đã nhóm họp để thảo luận biện pháp buộc Tổng thống Pervez Musharaf hủy bỏ tình trạng khẩn cấp.