Hai chiếc điện thoại mà TTCN sắp giới thiệu đây quả là khá thú vị nhưng không phải trên phương diện công nghệ. Một thú vị vì nó mang nhãn Obama, vị tổng thống mới của Mỹ, một thú vị vì nó ra mắt vào đúng thời điểm Valentine.