Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các địa phương tiếp tục công bố tỉ lệ đỗ tốt nghiệp

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hòa Bình có 57,43% TS đỗ TN, cao hơn năm 2007 là 24,4%; 62 thí sinh đạt loại giỏi chiếm 1,04%; 505 thí sinh đạt loại khá, chiếm 8,44%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67246