Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng

Gốc
ND - Sau hai năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Cao Bằng góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò đạo đức cách mạng, sửa đổi lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công việc, nhất là việc thực hành tiết kiệm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin nóng

Tin mới