Cùng với sự cất cánh của băng thông rộng di động, các hotspot truy cập Wi-Fi cũng sẽ trở nên lạc lõng và lỗi thời giống như buồng điện thoại công cộng vậy