Công ty VietPace đã phân tích một số điểm yếu quan trọng cần sử dụng bản vá do Oracle công bố ngày 14/1/2009 nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chúng.