Các đoạn, tuyến sẽ mở rộng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Gốc
Theo Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, nhiều dự án đã được phê duyệt, cấp vốn, chỉ chờ giải phóng mặt bằng là tiến hành thi công ngay.

Theo Lưu Đức- Hồ Trang/plo.vn