(ATPvietnam.com) - Để giúp nhà đầu tư có được cơ sở chính xác nhằm không mua nhầm hay bán hớ, ATPvietnam xin điểm lại một số doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh khá tốt tính tới tháng 8.