Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các doanh nghiệp ngành Xây dựng đạt 102% kế hoạch

Đây là ước tính của Bộ Xây dựng về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ trong năm 2008. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của các DN thuộc Bộ tiếp tục được duy trì...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/09/143023/11770