Một cuộc điều tra của Chính phủ Nhật Bản đối với 24.148 doanh nghiệp nước này cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trong nước (trừ các doanh nghiệp tài chính) đã tăng đầu tư cơ bản vào nhà máy mới và trang thiết bị thêm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý tăng thứ 16 liên tiếp.

small_1021.jpg Kết quả điều tra này có thể sẽ khiến cho tỷ lệ tăng trưởng trong quý I của kinh tế Nhật Bản được điều chỉnh tăng nhẹ từ mức ước tính 2,4%/năm trước đây. Đầu tư cơ bản của các công ty Nhật Bản đã trở thành trụ cột quan trọng của sự phục hồi kinh tế trong nước sau một thời kỳ ảm đạm kéo dài tới hơn 1 thập niên và cũng giúp làm giảm nhẹ tác động của chi tiêu tiêu dùng không cao trong nước đối với tăng trưởng kinh tế. Lợi nhuận của các công ty Nhật Bản trong quý đầu năm nay cũng tăng trung bình 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là quý tăng thứ 19 liên tiếp.