Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các doanh nghiệp, ủng hộ bà con vùng úng ngập

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chia sẻ với thiệt hại của nhân dân, bị úng ngập, các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ vào Quỹ phòng chống thiên tai TP với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=107957