Các đối tượng được nhận học bổng của GS Ngô Bảo Châu

Gốc
- Bước đầu Quỹ sẽ hỗ trợ hai đối tượng chính, thứ nhất là học sinh thi đại học đạt điểm cao, các sinh viên có kết quả xuất sắc, thứ hai là sinh viên nghiên cứu sinh xuất sắc trong nước.

“Quỹ vì tinh thần hiếu học” sẽ là tên chính thức của Quỹ học bổng do GS Ngô Bảo Châu sáng lập, với mục đích duy nhất là khuyến học và vận động ủng hộ cho công tác khuyến học. Bước đầu, Quỹ sẽ tài trợ cho hai đối tượng chính: Thứ nhất, là các học sinh thi đại học đạt điểm cao, các sinh viên có kết quả xuất sắc nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Với đối tượng này, tiêu chí học giỏi và tiêu chí hoàn cảnh khó khăn được coi trọng như nhau. Đối tượng thứ hai, là sinh viên nghiên cứu sinh trong nước. Với đối tượng này, tiêu chí học giỏi được ưu tiên hơn tiêu chí hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc trao học bổng, những sinh viên được nhận học bổng còn được Quỹ tìm một giảng viên Đại học làm người đỡ đầu. Người đỡ đầu sẽ hướng dẫn, định hướng, khuyến khích sinh viên, như một người đi trước dìu dắt người đi sau. Đồng thời, xác nhận báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu của sinh viên và đưa ra nhận xét làm cơ sở cho việc tiếp tục cấp học bổng những năm tiếp theo. “Quỹ vì tinh thần hiếu học” sẽ hoạt động trên cơ sở có Hội đồng quản lý quỹ (do GS Ngô Bảo Châu làm chủ tịch) điều hành chung. Hội đồng khoa học (dự kiến do GS Hà Huy Khoái làm chủ tịch), sẽ là bộ phận trực tiếp xét duyệt điều kiện sinh viên được nhận học bổng. Đồng thời lựa chọn đề xuất người đỡ đầu cho sinh viên được nhận học bổng, và một số công tác chuyên môn khác… Hai bộ phận chính này sẽ hoạt động độc lập, trên cơ sở Hội đồng khoa học đề xuất Hội đồng quản lý quỹ chấp thuận. Ngoài ra, Quỹ còn có các bộ phận chuyên môn khác, như Ban giám sát, Ban kiểm toán độc lập… Trước mắt, tiền vốn cửa Quỹ ngoài 15.000 đô la Canada tiền thưởng mà GS Ngô Bảo Châu nhận được khi giành giải Fields, đến nay đã có một số tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp cho Quỹ. Hiện con số cụ thể vẫn chưa được công bố. Lê Việt

Tin nóng

Tin mới