Tập đoàn Toyota quyết định sẽ giảm hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, theo đó sản lượng xe vừa và nhỏ sản xuất tại một nhà máy lớn của Toyota ở Quảng Đông sẽ giảm 10%. Hãng Mazda cũng dự kiến giảm sản lượng tại Trung Quốc.