Tình trạng xâm hại quyền tác giả đã được lên tiếng chính thức tại hội thảo Bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, được tổ chức trong hai ngày 27 - 28.3 tại Đà Nẵng.