Các hoạt động hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh thế giới

Gốc
Bộ Y tế, UBND tỉnh Bến Tre và Quỹ Unilever Việt Nam – Nhãn hàng Vim tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh thế giới tại xã Giao Thạnh và báo cáo kết quả hoạt động của “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” giúp nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Thông qua các mô hình truyền thông và giáo dục bền vững, đến nay chương trình đã tác động tích cực đến hơn 3,5 triệu người Việt Nam. Các hoạt động triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay bao gồm: cải thiện điều kiện vệ sinh hộ gia đình tại nông thôn, chiến dịch cộng đồng về vệ sinh toàn diện, Học viện vệ sinh Vim, giáo dục tuyên truyền thay đổi hành vi cho 2,5 triệu người và giúp người dân nông thôn tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Sau năm đầu tiên thực hiện (2015), đã có gần 1.200 hộ gia đình tự nguyện vay vốn xây nhà vệ sinh đạt chuẩn tại hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long. Nhãn hàng Vim cũng đã xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hơn 500 nhà vệ sinh, cải tạo 800 nhà vệ sinh đến năm 2018 và phối hợp cùng Bộ Y tế thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về giữ gìn nhà vệ sinh sạch khuẩn để phòng chống dịch bệnh cho hơn 1,8 triệu người trên khắp cả nước.

> Vua Toilet Jack Sim: Nhà vệ sinh là chuyện nghiêm túc

> Giữ vệ sinh răng miệng để bảo vệ sức khỏe toàn cơ thể

> In tiểu thuyết trên... giấy vệ sinh

Ý NHI

Tin nóng

Tin mới