Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các hợp tác xã là lực lượng kinh tế quan trọng

Báo VTC News
Gốc

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định hợp tác xã là khu vực kinh tế quan trọng, lực lượng không thể thiếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229259/Default.aspx