Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các khu công nghiệp Hưng Yên 'hút' khoảng 680 triệu USD vốn đầu tư từ đầu năm

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án trong 11 tháng đầu năm 2022. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 680 triệu USD.

Trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 103,7 triệu USD, trong đó có dự án của Công ty TNHH Titan Corporation, nhà đầu tư đến từ Singapore với vốn đầu tư khoảng 78 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 5 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 24,9 tỷ đồng và 5,1 triệu USD.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án.

Theo ông Phạm Trường Tam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, trong tháng 11/2022, Ban Quản lý đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 3 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 7 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 5 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 01 dự án.

Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Mặt khác, tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động…

Tổng diện tích đất khu công nghiệp được xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ đầu năm đến nay tại Hưng Yên khoảng 132 ha.

Tổng diện tích đất khu công nghiệp được xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ đầu năm đến nay tại Hưng Yên khoảng 132 ha.

Tính chung từ đầu năm, Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án (14 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 206,4 triệu USD và 2.374 tỷ đồng. Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án (15 dự án trong nước và 35 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 300 triệu USD và 1.590 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 680 triệu USD, bằng 151 % kế hoạch được UBND tỉnh Hưng Yên giao trong năm 2022.

Trong 11 tháng, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 612 ha đất khu công nghiệp, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022.

Trong tháng 12/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hưng Yên sẽ tiếp tục tập trung thực hiện xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ.

Hòa Phùng