Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đã thu hút được 211 dự án

Đến thời điểm hiện tại, Khu kinh tế Đông Nam có một số dự án đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, đóng góp gần 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động.

Năm 2018, Khu kinh tế (KKT) Đông Nam tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, hoàn thành bến số 5 cảng Cửa Lò, bến cảng xăng dầu DKC và đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 tuyến N5, đường số 2, Khu A, KCN Nam Cấm, hệ thống xử lý nước thải KCN Đông Hồi...

Công tác xúc tiến thu hút đầu tư được thực hiện đúng hướng, tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư triển khai dự án, bước đầu giải quyết dứt điểm tình trạng nhân dân tái sản xuất tại khu B, khu C, KCN Nam Cấm. Các dự án KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, KCN WHA Hemaraj 1 Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ hạ tầng, hiện đại đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào đầu tư kinh doanh.

Một góc Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An)

Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư trong tỉnh chưa như kỳ vọng, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp, có dấu hiệu giảm. Năm 2017, cấp đăng ký đầu tư 24 dự án thì năm 2018, giảm còn 14 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 3.719,75 tỷ đồng. Trong đó, 5 dự án FDI vốn đầu tư đăng ký 50,82 triệu USD. Lũy kế đến nay, KKT Đông Nam, các KCN tỉnh Nghệ An thu hút 211 dự án, trong đó: 38 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,54 tỷ USD và 173 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 36.330,2 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong KKT vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút nhà đầu tư. Mặc dù hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018 đã có nhiều kết quả nổi bật tuy nhiên hiệu quả thu hút đầu tư chưa tương xứng, một số dự án có quy mô lớn còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; Việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư có lúc, có nơi vẫn còn chậm.

Theo ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thời gian tới chủ trương của tỉnh là lấp đầy các khu cụm công nghiệp, và hiện có 3 KCN tương đối hoàn thiện là VSIP, WHA và Hoàng Thịnh Đạt.

Trong năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An phấn đấu thu hút 20-25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 10.000 - 15.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 - 3.000 lao động. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đồng thời thực hiện tốt chính sách đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho đầu tư phát triển công nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người sử dụng đất, nhà đầu tư và Nhà nước. Chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng...

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cac-khu-cong-nghiep-tinh-nghe-an-da-thu-hut-duoc-211-du-an-113177.html