Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA – Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII diễn ra từ ngày 23 đến 29-10-1986 tại Khu hội nghị 25B, thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa).

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng; đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ XI và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII là: Từ lương thực, xuất khẩu, sản xuất hàng hóa phong phú, đa dạng mà đi lên. Xây dựng cơ cấu kinh tế sát hợp. Gắn phát triển kinh tế với xã hội, coi trọng chiến lược xây dựng con người, lấy giáo dục phổ thông và bảo vệ sức khỏe làm cơ bản. Thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, lấy dân làm gốc, lấy cơ sở làm nền tảng, lấy sức mạnh tại chỗ là chính. Tập trung sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng sức mạnh của 4 vùng kinh tế. Trọng điểm là khai thác thế mạnh trung du - miền núi, tăng cường đầu tư khai thác kinh tế biển, tạo thế đi lên vững chắc của đồng bằng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 54 đồng chí chính thức và 18 đồng chí dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Hà Trọng Hòa làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Quách Lê Thanh làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Ban làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền; đồng chí Vũ Thế Giao làm Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Từ tháng 6 năm 1988, đồng chí Lê Huy Ngọ làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Tu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

(Còn tiếp)

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/cac-ky-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa--nbsp-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa-lan-thu-xii/125774.htm