CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV

Gốc
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 1996-2000, được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 10-5-1996 tại khu Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa. Dự đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 14 vạn đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh cho Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (1996-2000) như sau: Phát huy thành tựu đạt được, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH; khai thác sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển; kết hợp phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, cải thiện đời sống Nhân dân, chuẩn bị điều kiện để phát triển cao hơn sau năm 2000.

Đại hội đề ra một số mục cụ thể cần phấn đấu đạt được trong 5 năm (1996-2000) là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,7%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 400 USD; cơ cấu nông - công nghiệp - dịch vụ đạt: 28,6% - 30,26% - 41,1%; sản lượng lương thực đạt 1,3 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 190 triệu USD; giải quyết việc làm cho 13 - 15 vạn lao động; tỷ lệ tăng dân số là 1,7%...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí, 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Tu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Trọng Quyền làm Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Mai Xuân Minh làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

(Còn tiếp )

BĐT

Nguồn Thanh Hóa http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/cac-ky-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa-lan-thu-xiv/125866.htm