Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các lễ hội truyền thống sẽ được khôi phục có chọn lọc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện từ nay đến năm 2010.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=22308