Các mạng ĐTDĐ ở Việt Nam chuẩn bị phủ sóng công nghệ 3G

Gốc
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 3G chính là xu hướng phát triển tất yếu của công nghệ thông tin di động. Hầu hết các nhà khai thác di động lớn trên thế giới đều tập trung cho công nghệ này, cả về khía cạnh thiết bị đầu cuối lẫn các dịch vụ nội dung. Tháng 3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thi tuyển giấy phép 3G cho các nhà khai thác mạng thông tin di động.

Tin nóng

Tin mới