Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các mức hỗ trợ mới của Nhà nước

Gốc

Cụ thể, hỗ trợ 25.000 đồng/kg hơi đối với heo; 30.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 23.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/6/154971