Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các mức hỗ trợ mới của Nhà nước

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Cụ thể, hỗ trợ 25.000 đồng/kg hơi đối với heo; 30.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 23.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)